Kaip vizualinės priemonės gali padėti mokymosi procese?

Dauguma mūsų suvokiamos informacijos yra vaizdinė. Vaizdinę informaciją žmonės ne tik įsimena geriau ir greičiau, bet ji taip pat išlieka atmintyje ilgiau. Be to, vaizdinė informacija gali būti patrauklesnė, ypač mažiems vaikams. Tad kodėl to neišnaudojus mokymosi procese, kad jis taptų įdomesnis ir interaktyvesnis?

Kas yra vizualinis mokymasis?

Vizualinis mokymasis – tai mokymasis, kuris apima grafiką, vaizdo įrašus ir paveikslėlius, skirtus perteikti pagrindines mintis ir idėjas. Kartais įvairūs grafikai ir lentelės gali būti naudojami norint susisteminti informaciją. Vizualinis mokymasis yra ne tik puikus papildymas tekstinei informacijai, bet kartais ir neišvengiama mokymosi proceso dalis, pavyzdžiui, atliekant cheminius bandymus.

Jeigu norite paįvairinti savo mokymosi ir mokymo procesą, galite naudoti įvairias vizualines priemones. Pavyzdžiui, žemės gaubliai ir pasaulio žemėlapiai yra naudingi įrankiai geografijos pamokose. Be to, vizualinis mokymasis gali padėti ugdyti tokius įgūdžius kaip kritinis mąstymas, geresnis sprendimų priėmimas, problemų sprendimas ir greitesnis medžiagos įsisavinimas.

Vizualinio mokymosi privalumai

Vizualinis mokymasis padeda geriau įsisavinti informaciją – tai bene pagrindinis privalumas, kuris matomas akivaizdžiai. Tačiau taip pat jis pasižymi šiomis savybėmis:

  • Greitesnis informacijos įsisavinimas. Mums yra daug lengviau ir greičiau išnagrinėti grafiką arba lentelę nei perskaityti tekstinę pastraipą. Todėl vadovėliuose dažnai pateikiama ne tik tekstas, bet ir paveikslėliai ir grafikai. O mažiems vaikams apskritai sunku ilgai išlaikyti dėmesį, todėl iš paveikslėlių jie gali išmokti netgi daugiau nei iš teksto;
  • Įdomesnis mokymosi procesas. Jeigu kalbėsime apie mažuosius mokinius, jiems dažnai greitai tampa nuobodu. Paveikslėliai tuo pačiu palaiko jų dėmesį ir motyvuoja mokytis toliau;
  • Didesnis žinių bagažas. Vyresniųjų klasių mokiniai su vizualinių priemonių pagalba gali daugiau išmokti ir geriau suprasti dalykus. Jau minėti žemės gaubliai suteiks jiems supratimo apie saulės sistemą ir pasaulį, o cheminiai eksperimentai leis suprasti, kaip reaguoja skirtingos cheminės medžiagos;
  • Emocijų skatinimas. Vizualinės priemonės gali sukelti daugiau emocijų nei tekstinė informacija. Ar žinojote, kad vizualinė informacija ir emocijos yra labai susiję, nes apdorojama toje pačioje smegenų dalyje? Šis ryšys lemia, kad įsisavinta medžiaga ilgai išlieka atmintyje.